گل مناسبتها

نمایش یک نتیجه

  • پایه گل ترحیم

    350,000 تومان

    اندازه
    ارتفاع: 1.5 متر عرض: 1 متر

    مدت زمان تحویل
    یک روز پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    گلایول و آنتوریوم

    پایه
    چوبی

    پایه گل ترحیم

    پایه گل ترحیم

    350,000 تومان

    اندازه
    ارتفاع: 1.5 متر عرض: 1 متر

    مدت زمان تحویل
    یک روز پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    گلایول و آنتوریوم

    پایه
    چوبی

    دسته: , , , .

  • دسته گل بگونیا

    134,000 تومان

    نام محصول
    دسته گل بگونیا

    اندازه
    ارتفاع: 40 cm عرض: 25 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 5 ساعت بعد سفارش

    نوع و تعداد گل
    5 عدد لیلیوم 5 عدد رز هلندی

    گلدان
    شیشه ای

    تزیینات
    برگ آرایی

    دسته گل بگونیا

    دسته گل بگونیا

    134,000 تومان

    نام محصول
    دسته گل بگونیا

    اندازه
    ارتفاع: 40 cm عرض: 25 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 5 ساعت بعد سفارش

    نوع و تعداد گل
    5 عدد لیلیوم 5 عدد رز هلندی

    گلدان
    شیشه ای

    تزیینات
    برگ آرایی

    دسته: , .

  • دسته گل پاییزه

    53,000 تومان

    نام محصول
    دسته گل پاییزه

    اندازه
    ارتفاع: 60 cm عرض: 35 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    4عدد ژربرا 3عدد لیلیوم

    تزیینات
    حریر

    دسته گل پاییزه

    دسته گل پاییزه

    53,000 تومان

    نام محصول
    دسته گل پاییزه

    اندازه
    ارتفاع: 60 cm عرض: 35 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    4عدد ژربرا 3عدد لیلیوم

    تزیینات
    حریر

    دسته: , .

  • دسته گل رز

    115,000 تومان

    مشخصات

    اندازه
    ارتفاع: 60 cm عرض: 35 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    12 عدد رز هلندی

    تزیینات
    برگ آرایی

    دسته گل رز

    دسته گل رز

    115,000 تومان

    مشخصات

    اندازه
    ارتفاع: 60 cm عرض: 35 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    12 عدد رز هلندی

    تزیینات
    برگ آرایی

    دسته: , .

  • دسته گل رز

    142,000 تومان

    نام محصول
    دسته کل رز

    اندازه
    ارتفاع: 60 cm عرض: 40 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    10 عدد گل رز هلندی

    تزیینات
    الیاف به همراه کاغذ و روبان

    دسته گل رز

    دسته گل رز

    142,000 تومان

    نام محصول
    دسته کل رز

    اندازه
    ارتفاع: 60 cm عرض: 40 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    10 عدد گل رز هلندی

    تزیینات
    الیاف به همراه کاغذ و روبان

    دسته: , .

  • دسته گل رزا

    95,000 تومان

    اندازه
    ارتفاع: 75 cm عرض: 30 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    10 عدد رز هلندی

    تزیینات
    کنف

    دسته گل رزا

    دسته گل رزا

    95,000 تومان

    اندازه
    ارتفاع: 75 cm عرض: 30 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    10 عدد رز هلندی

    تزیینات
    کنف

    دسته: , .

  • دسته گل ژولیت

    100,000 تومان

    اندازه
    ارتفاع: 55 cm عرض:30 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    2 عدد لیلیوم اوریانتال،2 عدد ارکیده به همراه برگ آرایی

    گلدان
    شیشه ای

    دسته گل ژولیت

    دسته گل ژولیت

    100,000 تومان

    اندازه
    ارتفاع: 55 cm عرض:30 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    2 عدد لیلیوم اوریانتال،2 عدد ارکیده به همراه برگ آرایی

    گلدان
    شیشه ای

    دسته: , .

  • دسته گل صورتی

    89,000 تومان

    نام محصول
    لیلیوم صورتی

    اندازه
    ارتفاع:75 cm عرض: 35 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    7 عدد لیلیوم اوریانتال

    تزیینات
    روبان و ساتن

    عروسک
    میتوانید جدا سفارش دهید

    دسته گل صورتی

    دسته گل صورتی

    89,000 تومان

    نام محصول
    لیلیوم صورتی

    اندازه
    ارتفاع:75 cm عرض: 35 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    7 عدد لیلیوم اوریانتال

    تزیینات
    روبان و ساتن

    عروسک
    میتوانید جدا سفارش دهید

    دسته: , .

  • دسته گل لیلیوم

    148,000 تومان

    نام محصول
    دسته گل لیلیوم

    اندازه
    ارتفاع: 60 cm عرض: 40 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    10 عدد لیلیوم زرد

    تزیینات
    ساتن به همراه روبان

    دسته گل لیلیوم

    دسته گل لیلیوم

    148,000 تومان

    نام محصول
    دسته گل لیلیوم

    اندازه
    ارتفاع: 60 cm عرض: 40 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    10 عدد لیلیوم زرد

    تزیینات
    ساتن به همراه روبان

    دسته: , .

  • دسته گل نادیا

    156,000 تومان

    نام محصول
    دسته گل نادیا

    اندازه
    ارتفاع: 65 cm عرض: 25 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 5 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    6 عدد شیپوری هلندی 12 عدد رز هلندی

    گلدان
    شیشه ای

    تزیینات
    برگ آرایی

    دسته گل نادیا

    دسته گل نادیا

    156,000 تومان

    نام محصول
    دسته گل نادیا

    اندازه
    ارتفاع: 65 cm عرض: 25 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 5 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    6 عدد شیپوری هلندی 12 عدد رز هلندی

    گلدان
    شیشه ای

    تزیینات
    برگ آرایی

    دسته: , .

  • سبد گل ترحیم لیلیوم ورز

    320,000 تومان 319,800 تومان

    ارتفاع: 80 cm عرض: 60

    20 عدد رز،5 عدد لیلیوم،2 عدد آنتوریوم

    برگ آرایی

    سبد گل ترحیم لیلیوم ورز

    سبد گل ترحیم لیلیوم ورز

    320,000 تومان 319,800 تومان

    ارتفاع: 80 cm عرض: 60

    20 عدد رز،5 عدد لیلیوم،2 عدد آنتوریوم

    برگ آرایی

    دسته: , .

  • سبد گل رز صورتی

    145,000 تومان 144,700 تومان

    20 عدد رز هلندی

    برگ آرایی

    سبد چوبی

    سبد گل رز صورتی

    سبد گل رز صورتی

    145,000 تومان 144,700 تومان

    20 عدد رز هلندی

    برگ آرایی

    سبد چوبی

    دسته: , , .

  • سبد گل رز هلندی

    160,000 تومان

    اندازه
    ارتفاع: 50 cm عرض: 30 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    20 عدد رز هلندی

    گلدان
    شیشه ای

    تزیینات
    برگ آرایی

    سبد گل رز هلندی

    سبد گل رز هلندی

    160,000 تومان

    اندازه
    ارتفاع: 50 cm عرض: 30 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    20 عدد رز هلندی

    گلدان
    شیشه ای

    تزیینات
    برگ آرایی

    دسته: , .

  • سبد گل ژربرا

    119,000 تومان

    نام محصول
    سبد گل ژربرا

    اندازه
    ارتفاع:60 cm عرض:35 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    20 عدد ژربرا

    گلدان
    سرامیک

    تزیینات
    برگ آرایی

    سبد گل ژربرا

    سبد گل ژربرا

    119,000 تومان

    نام محصول
    سبد گل ژربرا

    اندازه
    ارتفاع:60 cm عرض:35 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    20 عدد ژربرا

    گلدان
    سرامیک

    تزیینات
    برگ آرایی

    دسته: , .

  • گل آنیسا

    55,000 تومان

    اندازه
    ارتفاع: 30 cm عرض: 10 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    سبد
    باکس فانتزی

    تزیینات
    گل آرایی

    عروسک
    جداگانه سفارش دهید

    گل آنیسا

    گل آنیسا

    55,000 تومان

    اندازه
    ارتفاع: 30 cm عرض: 10 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    سبد
    باکس فانتزی

    تزیینات
    گل آرایی

    عروسک
    جداگانه سفارش دهید

    دسته: , .

  • گل ترحیم گلایول و آنتوریوم

    579,000 تومان

    اندازه
    ارتفاع:2.5 متر عرض: 1.5 متر

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    گلایول،لیلیوم و داوودی

    پایه
    چوبی

    تزیینات
    برگ آرایی

    گل ترحیم گلایول و آنتوریوم

    گل ترحیم گلایول و آنتوریوم

    579,000 تومان

    اندازه
    ارتفاع:2.5 متر عرض: 1.5 متر

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    گلایول،لیلیوم و داوودی

    پایه
    چوبی

    تزیینات
    برگ آرایی

    دسته: , , , .

  • گل دلنشین

    668,000 تومان

    نام محصول
    گل دلنشین

    اندازه
    ارتفاع: 85 cm عرض: 70 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    150 عدد رز قرمز

    سبد
    حصیری

    سایز
    بزرگ

    گل دلنشین

    گل دلنشین

    668,000 تومان

    نام محصول
    گل دلنشین

    اندازه
    ارتفاع: 85 cm عرض: 70 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    150 عدد رز قرمز

    سبد
    حصیری

    سایز
    بزرگ

    دسته: , .

  • گل دلنواز

    170,000 تومان

    اندازه
    ارتفاع: 1 متر عرض: 50 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 5 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    30 عدد ارکیده فلانوپسیس

    گلدان
    شیشه ای

    گل دلنواز

    گل دلنواز

    170,000 تومان

    اندازه
    ارتفاع: 1 متر عرض: 50 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 5 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    30 عدد ارکیده فلانوپسیس

    گلدان
    شیشه ای

    دسته: , .

  • گل سوفیا

    128,000 تومان

    نام محصول
    گل سوفیا

    اندازه
    ارتفاع: 40 cm عرض: 25 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    5 عدد رز،3 عدد ژربرا،12 عدد میخک

    گلدان
    شیشه ای

    گل سوفیا

    گل سوفیا

    128,000 تومان

    نام محصول
    گل سوفیا

    اندازه
    ارتفاع: 40 cm عرض: 25 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    5 عدد رز،3 عدد ژربرا،12 عدد میخک

    گلدان
    شیشه ای

    دسته: , .

  • گل شیرین

    360,000 تومان

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    15 عدد رز،2عدد ارکیده فلانوپسیس،1 دسته لیسیانتوس

    گلدان
    شیشه ای

    تزیینات
    کنف

    گل شیرین

    گل شیرین

    360,000 تومان

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    15 عدد رز،2عدد ارکیده فلانوپسیس،1 دسته لیسیانتوس

    گلدان
    شیشه ای

    تزیینات
    کنف

    دسته: , .

  • گل صدف

    157,000 تومان

    اندازه
    ارتفاع: 50 cm عرض: 30 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    15 عدد رز ، 6 عدد لیلیوم

    گلدان
    شیشه ای

    گل صدف

    گل صدف

    157,000 تومان

    اندازه
    ارتفاع: 50 cm عرض: 30 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    15 عدد رز ، 6 عدد لیلیوم

    گلدان
    شیشه ای

    دسته: , .

  • گل مرسانا

    87,000 تومان

    نام محصول
    سبد گل رز و آنتوریوم سرخ

    اندازه
    ارتفاع: 50 cm عرض:35 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    3 عدد رز،3 عدد آنتوریوم به همراه بزگ آرایی

    سبد
    چوبی

    گلدان
    پلاستیکی

    تزیینات
    برگ آرایی و نی و گل خشک

    گل مرسانا

    گل مرسانا

    87,000 تومان

    نام محصول
    سبد گل رز و آنتوریوم سرخ

    اندازه
    ارتفاع: 50 cm عرض:35 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    3 عدد رز،3 عدد آنتوریوم به همراه بزگ آرایی

    سبد
    چوبی

    گلدان
    پلاستیکی

    تزیینات
    برگ آرایی و نی و گل خشک

    دسته: , .

  • گل مرغ بهشت

    75,000 تومان

    نام محصول
    سبد گل میخک و مرغ بهشت

    اندازه
    ارتفاع:50 cm عرض:30 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    3 عدد استرزییا،5 عدد میخک به همراه برگ آرایی

    سبد
    سفالی

    تزیینات
    برگ آرایی

    گل مرغ بهشت

    گل مرغ بهشت

    75,000 تومان

    نام محصول
    سبد گل میخک و مرغ بهشت

    اندازه
    ارتفاع:50 cm عرض:30 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    3 عدد استرزییا،5 عدد میخک به همراه برگ آرایی

    سبد
    سفالی

    تزیینات
    برگ آرایی

    دسته: , .

  • گل وارتوش

    89,000 تومان

    نام محصول
    گل وارتوش

    اندازه
    ارتفاع: 20 cm عرض: 20 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    7 عدد رز هلندی

    سبد
    هارد باکس چرمی

    تزیینات
    گل آرایی

    عروسک
    جداگانه سفارش دهید

    سایز
    کوچک

    گل وارتوش

    گل وارتوش

    89,000 تومان

    نام محصول
    گل وارتوش

    اندازه
    ارتفاع: 20 cm عرض: 20 cm

    مدت زمان تحویل
    حداکثر 3 ساعت پس از سفارش

    نوع و تعداد گل
    7 عدد رز هلندی

    سبد
    هارد باکس چرمی

    تزیینات
    گل آرایی

    عروسک
    جداگانه سفارش دهید

    سایز
    کوچک

    دسته: , .